โควิด19 ท่องเที่ยวเบลเยี่ยม EP.24 Covid19 travel in Belgium #covid19 #โควิด19 #เบลเยี่ยม

สาวสองสายฝอจะพาเที่ยวในช่วงโควิด19 ล็อคดาวน์ ชมเมืองที่ได้ขนานนามว่าอัปลักษณ์ที่สุดในเบลเยี่ยมว่าจริงมั้ย
We will take you to see the city where people say it’s the ugliest city in Belgium, is it true?
Ps. It’s in the Covid19 lockdown situation.
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *